Referendum o hazardu – Plzeň

Vážení občané města Plzně,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci a pomoc  v oblasti hazardu v našem městě. Neutěšená situace v této oblasti a dlouhodobá nekoncepční činnost současného vedení radnice nás vede k tomu, že jsme zahájili sběr podpisů občanů Plzně nutných pro vyhlášení místního referenda. Jeho výsledek bude při splnění zákonných podmínek pro vedení města závazný.

Došli jsme k tomuto postupu po pečlivé úvaze a zejména po dlouhé cestě, kdy jsme se snažili prosadit efektivní regulaci hazardu v zastupitelstvu města Plzně i v jednotlivých městských obvodech. Našim cílem vždy bylo odstranit negativní dopady hazardu, které dlouhodobě trápí naše město i naši společnost.

Ihned po posledních komunálních volbách, na jaře 2011, jsme iniciovali debatu, která měla za cíl přijetí obecně závazné vyhlášky regulující hazard a jeho negativní dopady. Vedení města bohužel zbytečně dlouho se zákonnou regulací váhalo, byť mělo k dispozici všechny legislativní nástroje. Celý rok trvalo, než byla přijata první vyhláška. Naši zástupci v jednotlivých obvodech postupně tlačili na odstranění heren z lokálního života. V první fázi se to podařilo na Slovanech, Doubravce a Lochotíně. Bohužel zejména lochotínská radnice přes náš hlasitý odpor pak svůj názor zcela změnila. Názory ze Slovan a Doubravky se městská koalice ODS a ČSSD rozhodla úplně ignorovat. A oproti první vyhlášce naopak počet adres, kde se smí provozovat hazard, neustále rostl.

Celý proces regulace hazardu provází neuvěřitelný chaos. Nejprve měly být „klíčovými hráči“ regulace městské obvody, pak najednou městská koalice začala ignorovat některá jejich doporučení. Jednotlivé městské vyhlášky také byly měněny na poslední chvíli, povolené herny ze seznamu nejprve mizely a pak se zase vracely. To vše klidně ze dne na den. To je prostředí, které snižuje důvěryhodnost města. Sami jsme opakovaně nabízeli možnost odborných debat s veřejností, jednu jsme sami pořádali, ale vedení města bylo k naší snaze absolutně hluché.

Vrcholem pro nás pak bylo dubnové městské zastupitelstvo, kdy se někteří zastupitelé pokusili vyhlásit referendum o otázce hazardu, avšak mimo termín komunálních voleb letos na podzim. Při tom tento termín dává nejlepší příležitost pro splnění zákonných podmínek pro platnost referenda, tj. aby byl výsledek referenda pro město závazný.

Všechny výše uvedené důvody nás vedly k tomu, že Vás tímto žádáme, abyste svým podpisem vyjádřili podporu konání referenda o hazardu v termínu komunálních voleb. Myslíme si, že rozhodnutí o regulaci heren náleží právě občanům města Plzně a je fér, aby svůj názor vyjádřili právě v místním referendu.

 

V Plzni 12. května 2014

 

Přípravný výbor referenda

 

Stáhněte si podpisový arch

 

Otázky

 

1) „Souhlasíte, aby Statutární město Plzeň, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku a snížení sociálních a ekonomických dopadů na obyvatele, učinilo veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jeho území? “

ANO/NE

 

2) Souhlasíte, aby Statutární město Plzeň, učinilo veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů i v kasinech?

ANO/NE